Private Member

Saturday, June 2, 2012

Paibox Index (Mụclục Paibox)

PAID CONTENT: COPY PROHIBITED


Paibox Index (Mụclục Paibox)(1.39)
Vietnam sămtrổ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #1
Monday, March 11, 2013
Tùy-bút

(1.38)
Hộichợ sướtmướt Namvang: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #2
Wednesday, March 6, 2013
Tùy-bút

(1.37)
Hộichợ sướtmướt Namvang: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #1
Friday, March 1, 2013
Tùy-bút

(1.36)
Gianghồ Cỏ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #6
Tuesday, February 26, 2013
Tùy-bút

(1.35)
Gianghồ Cỏ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #5
Thursday, February 21, 2013
Tùy-bút

(1.34)
Gianghồ Cỏ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #4
Saturday, February 16, 2013
Tùy-bút

(1.33)
Gianghồ Cỏ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #3
Monday, February 11, 2013
Tùy-bút

(1.32)
Gianghồ Cỏ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #2
Wednesday, February 6, 2013
Tùy-bút

(1.31)
Gianghồ Cỏ: Chúgiải & Khảobiên & Minhhọa #1
Friday, February 1, 2013
Tùy-bút

(1.30)
MCSQ: Male-side Compatible Sex Quotient (Tươngthích Buồi)
Friday, October 26, 2012
Sex Khoahọc

(1.29)
Dị-trùng #6
Sunday, October 21, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.28)
Dị-trùng #5
Tuesday, October 16, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.27)
Dị-trùng #4
Thursday, October 11, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.26)
Dị-trùng #3
Saturday, October 6, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.25)
Tamquốc Cảibiên Đoảntruyện
Monday, October 1, 2012
Fiction

(1.24)
Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Wednesday, September 26, 2012
Du-ký

(1.23)
Dị-trùng #2
Friday, September 21, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.22)
Dị-trùng #1
Sunday, September 16, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.21)
Bài đồngdao vônghĩa nhất #5
Tuesday, September 11, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.20)
Gọi ma #2
Thursday, September 6, 2012
Thần-bí

(1.19)
Gọi ma
Saturday, September 1, 2012
Thần-bí

(1.18)
Bài đồngdao vônghĩa nhất #4
Sunday, August 26, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.17)
Kỹthuật swing
Tuesday, August 21, 2012
Sex

(1.16)
Hánngữ từvựng giảithích #3
Thursday, August 16, 2012
Chinese

(1.15)
Hánngữ từvựng giảithích #2
Saturday, August 11, 2012
Chinese

(1.14)
Hánngữ từvựng giảithích
Monday, August 6, 2012
Chinese

(1.13)
Duđãng bácsĩ Jàn #6
Wednesday, August 1, 2012
Truyện-dài

(1.12)
Duđãng bácsĩ Jàn #5
Saturday, July 28, 2012
Truyện-dài

(1.11)
Duđãng bácsĩ Jàn #4
Friday, July 20, 2012
Truyện-dài

(1.10)
Duđãng bácsĩ Jàn #3
Wednesday, July 11, 2012
Truyện-dài

(1.9)
Duđãng bácsĩ Jàn #2
Tuesday, July 10, 2012
Truyện-dài

(1.8)
Duđãng bácsĩ Jàn #1
Sunday, July 8, 2012
Truyện-dài

(1.7)
Em Zoòng
Sunday, July 1, 2012
Chém-gió

(1.6)
Bài đồngdao vônghĩa nhất #3
Tuesday, June 26, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.5)
Bài đồngdao vônghĩa nhất #2
Thursday, June 21, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.4)
Bài đồngdao vônghĩa nhất #1
Monday, June 18, 2012
*Truyện-ngắn bởi Hoàng Tuấn Dũng @1993*

(1.3)
Thươnghiệuthuật Bìnhdân #1
Tuesday, June 12, 2012
Kinh-tế

(1.2)
Chuyện ma No1
Tuesday, June 5, 2012
Truyện-ngắn

(1.1)
Yêu cháu #1
Sunday, June 3, 2012
*Truyện-dài bởi Ngụy Ngôn*

Friday, June 1, 2012

Paiboxes: Đọc Bựa Mất Tiền

PAID CONTENT: COPY PROHIBITED

(1) Giớithiệu Paibox

Paibox là khuvực không mienphi {paid-box} của Quán Bựa. Muốn vào đây, các cô phải trả xèng. Địachỉ Paibox là:

#1 Premium
#2 Elite
#3 Business
#4 Relax
#5 History
#6 Politics

Paibox do Trung Tướng trựctiếp điềuhành, với trợgiúp của zămvài tayto, như con Búa Tạ, con Chim Cong, con vânvân.

Paibox vậnhành theo tạng hộikín {junto} aka closed-club. Chỉ các thànhviên được verified và invited mới cothe sinhhoạt trong trỏng.

Thànhviên Paibox là cánhân vậtlý. Paibox tạm không nhận thànhviên tapthe {floating membership}, chừng nào Trung Tướng thích khác.

Thamgia Paibox, các cô sẽ nên dangcap, Trung Tướng hứa.

Note quantrọng dành cho newbie:

(i) Các box thuộc Paibox (như Premium, Elite, etc) hiện có nộidung ychang nhau. Vuilòng không trahỏi, zằng sao các cô được vào chỉ một box, mà không được vào các box khác. Đây đơngiản là vấnđề kỹthuật, mõn box có khảnăng phụcvụ maximum nhõn 100 nhândân.

(ii) Nộidung các box thuộc Paibox được thôngbáo côngkhai tại trang mụclục Paibox Index. Vuilòng đọc kỹ mụclục ý trước khi xuống xèng, và không phànnàn, zằng sao các bàibiên đã bốt từ 1995.

(iii) Sốlượng bàibiên camkết của Paibox là dành cho một năm Paibox, chứ không cho một năm dươnglịch. Zìa kháiniệm {Năm Paibox}, mời văncông đọc kỹ phần sau. Vuilòng không thanvan, zằng sao Paibox baolâu chỉ có 20 bài. Đơngiản vì, năm Paibox này chưa ketthuc.

(iv) Phí thànhviên các cô nạp, là nạp cho một năm Paibox. Khi mở năm hoạtđộng mới, các cô sẽ phải nạp thêm, và nộidung năm hoạtđộng cũ sẽ bị xóa, hoặc khóa.

(v) Thư mời các cô vào Paibox chỉ hiệulực 1 lần, thờihạn 1 tháng. Trong thư ý, sẽ có link thỉnh các cô nhập box. Các cô phải accept nó, gòi save địachỉ box ra bookmarks, đặng không chạy nhầm mẹ qua box khác. Sau khi accept invitation, các cô khongthe dùng lại thư-mời nữa, mà cũng không cần dùng nữa.

(2) Nộidung Paibox

Paibox chỉ đăngtải những tinhtúy của Trung Tướng & Co. Không giớihạn đềtài, khốilượng, mứcđộ, hìnhthức.

Tại Paibox, Trung Tướng sẽ post những mảng còn thiếu của các bàibiên Quán Bựa, những nhạycảm chínhtrị hoặc vănhóa (chuyện cungđình, sex, bạolực, kinhdị), những thôngtin kinhtế hoặc pháplý, etc, đồngthời trảlời nhiều câuhỏi quantrọng hoặc tếnhị từ các thànhviên.

(3) Camkết Paibox

Trung Tướng camkết xuấtbản minimum 50 bàibiên cho một năm Paibox, mõn bài không dưới 2,000 chữ, và không xuấtbản các bài ý trongvòng 12 tháng, tại bấtcứ địachỉ online nào.

Trung Tướng camkết không tùytiện cút thànhviên khỏi Paibox, nếu con văncông ý không viphạm nộiquy.

Trung Tướng cũng camkết không chấmdứt hoặc giảm cườngđộ chửi thànhviên là Văncông Đầu Bò hoặc Simacai Cụt Tai, bởi Paibox luôn là bộphận hoànhảo của Quán Bựa trứdanh.

(4) Quychế và chínhsách Paibox

4.1 Paibox thu phí thànhviên theo Năm Paibox. Một năm Paibox không có khoidiem {beginning}, nhưng ketthuc {ending} vào 0h00 ngày 21 tháng Năm của năm dươnglịch, và cothe giahạn, tùy nhucầu kinhdoanh.

4.2 Paibox cóquyền khóa/che các bàibiên, hoặc xóa nộidung các bàibiên, trong những khoảng thờigian nhấtđịnh, hoặc mãimãi, nhằm mụcđích giữ bảnquyền và bảomật.

4.3 An Hoàng Trung Tướng và các tácgiả Paibox giữ toànquyền sởhữu trítuệ với các bàibiên thuộc Paibox.

4.4 Các thànhviên Paibox, gòm cả An Hoàng Trung Tướng và các anh văncông tácgiả, giữ toànquyền sởhữu trítuệ với các còng cánhân thuộc Paibox.

4.5 Mọi hànhvi không côngchính của các thànhviên, gòm cả An Hoàng Trung Tướng và các anh văncông tácgiả, đều bị cấm tại Paibox. Gòm:

(i) Saochép, pháttán any nộidung thuộc Paibox, cả bàibiên và còng, tới bấtcứ ai, bấtcứ đâu, online hay offline.

(ii) Sửdụng một quyền thànhviên cho hơn một đốitượng, aka dùng chung registered login email.

(iii) Chuyennhuong quyền thànhviên bathopphap, aka illegal membership transferring.

(iv) Vukhống nhằm vào third-party ngoài phạmvi Paibox.

Mọi cánhân viphạm các quyđịnh trên, sẽ bị tước quyền thànhviên, mất mẹ các khoản phí đã nạp, và bị chửi là, đồ con lợn.

(5) Phí Paibox

Hiệntại, mức phí thànhviên một năm Paibox bằng 9.99 ôngtơn.

Phí phỉ buộc thanhtoán qua Paypal, không hoàn {non-refundable}, trừ các trườnghợp đặcbiệt theo khảuzụ của Trung Tướng.

Nếu các cô chưa quen dùng Paypal, mời timhieu zìa ông ý tại trang Mua Hàng.

Chúc các cô maymắn sảngkhoái khi đồng-xèng bát-gạo côngchính.

(May 29, 2012)

Tags: thu phí đọc blog, thành-viên paibox paid box, không có tiền thì ăn lồn trâu, quán bựa bất-hủ.